skip to Main Content

درختچه مورد

1,200,000 

مورد همیشه سبز است و برگ‌ها پر و زیبایی دارد که مانند شمشاد هرس و شکل پذیری خوبی دارند. گلهای سفید کوچک و معطری دارد که اواسط بهار تا اوایل تابستان ظاهر می‌شود. حداکثر بلندی و قطر آن به ۳ متر می‌رسد. به آفتاب کامل و خاک دارای زهکشی خوب نیاز دارد. کمی به سرما مقاوم است (تا ۵- درجه) و شرایط گرم و خشک را هم تحمل می‌کند.

تکثیر آن از طریق گرفتن قلمه از شاخه‌های نرم که چوب آنها کمی سخت شده ممکن است. قلمه‌ها را در گلخانه و با استفاده از هورمون اکسین ریشه دار می‌کنند.

 

Back To Top