skip to Main Content

یک تیم حرفه‌ای خدمات مشخصی را با توجه به عوامل مختلف و نوع فضای سبز برای خدمات نگهداری و بهبود شرایط فضای سبز ارائه می‌کند.

تغییرات آب و هوا، علف هرز، رشد ناموزون، حمله آفت‌ها و استهلاک سازه‌ها و ادوات به مرور ظاهری نامطلوب در گیاهان و محوطه شما ایجاد می‌کند.

برخی گیاهان نیازمند نگهداری تخصصی هستند. حتی اگر بهترین و مقاوم‌ترین گیاهان را به کار ببرید که کمتر به نگهداری نیاز دارند هر از چند گاه باید به فکر تمیز کردن یا هرس کردن آن باشید و سیستم آبیاری را بازبینی کنید. بنابراین هر فضای سبز دست کم به طور سالانه نیازمند این خدمات است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

Back To Top