skip to Main Content
  • مکان: فرح‌آباد ساری
  • مدت اجرا: چهار ماه
  • مساحت: ۱۵۰۰ متر مربع

فضای سبز این ویلا در سالهای ابتدایی دهه هفتاد در مساحت ۱۵۰۰ متر مربع در قالب سبک ژاپنی با پوشش گیاهی بسیار متنوعی توسط شرکت گل‌آذین شهر پاک طراحی و اجرا شده است.

Back To Top