skip to Main Content
۲۴۳۷ ۲۲۷۰ ۰۲۱ info@yonagarden.ir
  • مکان: تقاطع اتوبان مدرس و حقانی
  • مدت اجرا: ۱۸ ماه
  • مساحت: ۴ هکتار

این پروژه در سال ۱۳۷۸ توسط موسسه گل آذین به مدیریت و طراحی آقای مهندس قاسم رضایی در زمینی به مساحت ۴ هکتار اجرا شد. سهامداران شرکت گل آذین شهر پاک در آن مدت به عنوان بازوهای اجرایی موسسه گل آذین شهر پاک همکار آقای مهندس رضایی بودند.
در مکان مورد نظر تپه بزرگی وجود داشت که حجم عظیمی از خاک برداری (در حدود ۵ هزار متر مکعب) برای فرم دهی به زمین پروژه برداشت و حمل شد. پوشش گیاهی که برای این پروژه در نظر گرفته شد در سال اول کشت شامل سرو نقره ای، بید مجنون، تبریزی، سپیدار، چمن، انواع رز، رزماری، و لوندر بود. همچنین پیچهای گلیسین و امین الدوله در جایجای این پروژه به کار گیری شد اما طی مدت تا کنون تغییراتی در پوشش گیاهی ایجاد شده است.

 

Back To Top