skip to Main Content
۲۴۳۷ ۲۲۷۰ ۰۲۱ info@yonagarden.ir
  • مکان: تقاطع اتوبان صدر و مدرس
  • مدت اجرا: ۶ ماه
  • مساحت: بیش از نیم هکتار

در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ توسط موسسه گل آذین به مدیریت و طراحی آقای مهندس قاسم رضایی اجرا شد. سهامداران شرکت گل آذین شهر پاک در آن مدت به عنوان بازوهای اجرایی موسسه گل آذین شهر پاک همکار آقای مهندس رضایی بودند. در سالهای اولیه کشت غالب این مجموعه انواع گلهای رودبکیا، کروپسیس، مارگریت سفید، گایلاردیا، اسپکتا، رزماری، لوندر و رز بود که طی سالهای اخیر پوشش لندکاوری این مجموعه به جز درختان دچار تغییراتی شده است.

 

Back To Top